Συνεταιρισμός

Δράσεις

Πρόσκληση - 36/31/12/2012

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΗΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΛΕΣΙ

ΜΠΟΥΓΑ ΑΥΛΩΝΑ

   Α.Π. 36/31/12/2012  

                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Ακινήτου Συνιδιοκτησίας και Κοινής Χορτονομής Κτήματος Σάλεσι Μπούγα Αυλώνος σε Γενική Συνέλευση για την 13η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11π.μ. εις την αίθουσα του πνευματικού κέντρου Αυλώνος μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Νο 174-31/12/2012 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2010-2011-2012
  2. Έγκριση ισολογισμών των χρήσεων 2009-2010-2011 μετά των αποτελεσμάτων χρήσεων και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από πάσης ευθύνης.
  3. Ανακοίνωση εσόδων εξόδων χρήσεως 2012
  4. Εκλογές επτά (7) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωματικών των.

Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας ήτοι την 20/1/2013 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση της 20-1-2013 απαρτία υπάρχει οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων Άρθρο 11 παρ.2 του νόμου 2810/2000.

Παρακαλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι στον Αυλώνα αν τους είναι δυνατόν να ειδοποιήσουν τυχόν συγγενείς & φίλους για να λάβουν και αυτοί μέρος στη Γενική Συνέλευση.

                                          Μετά Συναδελφικών Χαιρετισμών

Ο πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος …………………………………… ……………… μέλος του Αναγκαστικού Συν/σμού Διαχ/σεως Ακινήτου Συν/σιας & Κοινής Χορτονομής Κτήματος Σάλεσι Μπούγα Αυλώνα

Εξουσιοδοτώ τον …………………………………………… που είναι α΄ βαθμού συγγενής μου (…………………) προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει στη γενική συνέλευση του συνεταιρισμού της 13-1-2013 η σε περίπτωση που αυτή αναβληθεί της 20-12013 .

        

                                                                           Ο εξουσιοδοτών

       Εγκρίνεται

            -ο-

     Πρόεδρος ΔΣ

Διαβάστηκε 423837 φορές

eyxaristies